Angleški jezik

Angleški jezik

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Nada Marija, doc. dr. Stopar Andrej

Vsebina

Predmet obsega poglavja iz angleškega jezika in angleške ter ameriške književnosti; zaradi študijskega programa slušateljev je književnosti namenjenih vsaj 80 % pouka. Jezikovni del: širitev besedišča ob branju novih besedil in ob spoznavanju predložnih zvez, kolokacij, idiomov, pregovorov; tudi širitev angleškega literarnovednega izrazja. Književni del: spoznavanje zgodovinskega razvoja ameriške književnosti ob delih nekaterih temeljnih ameriških pisateljev in pesnikov (»temna« romantika: E. A. Poe; prehod iz romantike v realizem: E. Dickinson; gotika ameriškega juga: T. Capote; modernizem: T. S. Eliot), značilnih britanskih književnih zvrsti (ghost story: M. R. James, detective story: A. C. Doyle, limerick, nursery rhymes) in jezikovnih sredstev (onomatopeja, punning). S pripravo obveznih referatov se študentje vadijo v govorjenju in poslušanju angleškega jezika, obenem pa v razčlenjevanju odlomkov iz književnih del.