Družbena zgodovina angleščine

Družbena zgodovina angleščine

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavalir Monika

Vsebina

Študentje se seznanijo z družbeno zgodovino obeh standardnih oblik angleščine, s poudarki na naslednjih vsebinah: germansko besedišče in ustroj stare angleščine; normanska invazija in podrejen status angleščine; ponovno ustoličenje angleščine kot uradnega jezika v Angliji in drastične spremembe v besedišču in zgradbi srednje angleščine; dotok tujih besed in najpomembnejši koraki k standardizaciji angleščine v obdobju po renesansi; družbeno in zgodovinsko ozadje ameriške angleščine in poglavitnih britanskih narečij.