Sociologija

Oddelek za sociologijo

Vizitka oddelka

Vodstvo oddelka

Predstojnik doc. dr. Gorazd Kovačič
E-mail: gorazd.kovacic@ff.uni-lj.si
Namestnik predstojnika doc. dr. Primož Krašovec
E-mail: primoz.krasovec@ff.uni-lj.si
Tajništvo Andreja Končan, univ. dipl. lit. komp. in soc. kult.
E-mail: andreja.koncan@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 11 20
Uradne ure: ponedeljek – petek: 11.00 – 13.00

Komisija za kakovost

  • doc. dr. Gorazd Kovačič
  • red. prof. dr. Milica Antić Gaber
  • red. prof. dr. Roman Kuhar
  • izr. prof. dr. Damjan Mandelc
  • predstavnik študentov

Mentorji letnikov

  • izr. prof. dr. Damjan Mandelc (prvi letniki)
  • doc. dr. Gorazd Kovačič (drugi letniki)
  • doc. dr. Primož Krašovec (tretji letniki)

Staff