Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprememba GU Petra Kramberger

V ZS imam GU ob sredah in četrtkih. Ura je po dogovoru.

doc. dr. Petra Kramberger

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Philosophy

Change of Office Hours Ela Taniguchi

International Office, Faculty of Arts

The International Office will be closed

International Office, Faculty of Arts

The International Office will be closed

Department of English

Change of Office Hours Mojca Belak