Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Sociologija

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Sociologija traja 3 leta (6 semestrov).

Content

Študenti in študentke prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Sociologija bodo pridobili temeljita osnovna znanja o družbenih procesih, razporeditvi družbene moči in njenih dejavnostih, kar diplomantom omogoča, da zmorejo kritično, argumentirano in konstruktivno analizirati in misliti tako kulturno preteklost kot sodobne idejne in miselne procese v razvijajoči se in vedno dinamični družbi, tako slovenski, kot tudi v širši evropski in svetovni družbi.  

V dvopredmetni kombinaciji z drugimi študijskimi programi, ki jih vpišejo na Filozofski fakulteti, so diplomanti/diplomantke usposobljeni_e za interdisciplinarno povezovanje in prepletanje usmeritvenih znanj obeh disciplin; s takšnim kompleksnim profilom so prednostno zaposljivi_e na področjih, ki zahtevajo kulturno in družbeno reflektirano apliciranje specifičnih kompetenc, značilnih za posamezno disciplino. S povezovanjem z drugimi disciplinami študent/študentka pridobiva sociološko-kulturološka znanja, ki so oplemenitena z drugimi razsežnostmi družboslovno humanističnega študija (zgodovinskimi, filozofskimi, umetnostno-zgodovinskimi, klasično filološkimi itd.) in obogatena s poznavanjem tujih jezikov in književnosti omogočajo vstop v interkulturni prostor evropskih in svetovnih družb. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Navodila za izdelavo Zaključnega dela na prvostopenjskem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Introduction to sociological research I 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to Sociological research II 30 15 0 0 4 letni
Sociological reading and writing and informational practicum 0 0 30 0 3 letni
Introduction to Sociology I 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to Sociology II 30 0 30 0 5 letni
Introduction to Sociology of Culture I 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to Sociology of Culture II 30 0 0 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Social Changes and Development 30 30 0 0 5 zimski
Classic Sociological Thought 30 30 0 0 5 zimski
Sociology of Religion 30 30 0 0 5 zimski
Sociology of Knowledge and Science 30 30 0 0 5 letni
Contemporary Social Theories 30 30 0 0 5 letni
Theories of Ideology 30 30 0 0 5 letni
3. Year P S V D KT Semester
Sociology of Social Movements and Political Institutions 30 15 0 0 4 zimski
Final Thesis 0 0 0 0 5 letni
Elective subjects 1 16
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Religions and Modern Society 30 15 0 0 4 zimski, letni
Social Psychology 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociology of Material Culture 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociology of Media and Communication 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Nation and Nationalism 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Gender 30 15 0 0 4 zimski
Introduction to Gay and Lesbian Studies 30 15 0 0 4 zimski, letni
Introduction to Globalisation Studies 30 15 0 0 4 zimski, letni
Introduction to Historical Sociology 30 15 0 0 4 zimski, letni

Staff