Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Sociologija kulture – enopredmetni

Prvostopenjski enopredmetni študijski program Sociologija kulture traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk (KT).

Content

Prvostopenjski program Sociologija kulture je poseben v slovenskem prostoru po svojem poglobljenem teoretskem pristopu, ki vključuje poznavanje klasične in temeljne sociološke misli ter razvija analitske osnove, oprte na najnovejše epistemološke in teoretske premike v polju družboslovja in humanistke. Študij je zasnovan tako, da na začetku gradi na širokih temeljnih socioloških in širše družboslovno-humanističnih znanjih, ki jih v višjih letnikih razvija v specialna in posebna sociološka polja. Specifike teh teoretsko vsebinskih usmeritev podajajo osnove za preučevanje procesov oblikovanja kolektivnih identitet, nacionalne pripadnosti in kulturne razpetosti družbe med tradicijo in izzivi sodobnega časa. Študentu in študentki omogočajo prepoznavanje in razumevanje kulturnih in identitetnih politik nacionalne skupnosti ter soočenja lokalnih posebnosti v organiziranju kolektivnega kulturnega življenja s širšimi konteksti integracijskih in globalizacijskih procesov: ti vodijo do zbliževanja kultur in novega vrednotenja medkulturnih stikov. S svojo programsko usmeritvijo študij Sociologije kulture opravlja tudi pomembno poslanstvo v izobraževanju kadrov, ki suvereno in samostojno prispevajo k razvoju medkulturnega dialoga države in njenih vizij globalnega civilizacijskega sodelovanja.  

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Navodila za izdelavo Diplomskega dela na prvostopenjskem enopredmetnem študijskem programu Sociologija kulture

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
The Basis of Human Thought 30 15 0 0 4 zimski
Introduction to sociological research I 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to sociological research II 30 30 0 0 5 letni
Journalism 0 15 30 0 4 zimski
Sociological reading and writing and informational practicum 0 0 45 0 4 letni
Managment in Culture 0 0 45 0 4 letni
Introduction to Sociology I 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to Sociology II 30 0 30 0 5 letni
Introduction to Sociology of Culture I 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to Sociology of Culture II 30 0 30 0 5 letni
Elective subjects 1 4
Outside elective subjects 10
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Introduction to Globalisation Studies 30 15 0 0 4 zimski, letni
Introduction to Historical Sociology 30 15 0 0 4 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
Social Changes and Development 30 30 0 0 5 zimski
Classic Sociological Thought 30 30 0 0 5 zimski
Cultural Analysis and Representations 30 30 0 0 5 zimski
Popular Cultures 30 15 0 0 4 letni
Sociology of Religion 30 30 0 0 5 zimski
Sociology of Knowledge and Science 30 30 0 0 5 letni
Sociology of Visual Arts 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Everyday Life 30 30 0 0 5 letni
Contemporary Social Theories 30 30 0 0 5 letni
Theories of Ideology 30 30 0 0 5 letni
Introduction to Film Studies 30 15 0 0 4 letni
Elective subjects 1 8
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 4 zimski, letni
Introduction to Gay and Lesbian Studies 30 15 0 0 4 zimski, letni
Introduction to Globalisation Studies 30 15 0 0 4 zimski, letni
Introduction to Historical Sociology 30 15 0 0 4 zimski, letni
3. Year P S V D KT Semester
Diploma Work 0 0 0 0 10 letni
Global Culture 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Social Movements and Political Institutions 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Theatre 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Media and Communication 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Nation and Nationalism 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Gender 30 15 0 0 4 zimski
Theory of Social Power 30 15 0 0 4 zimski
Elective subjects 1 12
Outside elective subjects 10
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Religions and Modern Society 30 15 0 0 4 zimski, letni
Social Psychology 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociology of Material Culture 30 15 0 0 4 zimski, letni
Introduction to Gay and Lesbian Studies 30 15 0 0 4 zimski, letni
Introduction to Globalisation Studies 30 15 0 0 4 zimski, letni
Introduction to Historical Sociology 30 15 0 0 4 zimski, letni

Staff