Studijski programi druge stopnje

Oddelek za sociologijo

Magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Sociologija

Content

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija na FF UL je eno od možnih nadaljevanj prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Sociologija na FF UL. Prvostopenjski študijski program podaja temeljna in široka znanja s področij sociologije in sociologije kulture ter nekaterih njunih glavnih poddisciplin. Drugostopenjski pedagoški študijski program je naravnan na specialna znanja, ki so potrebna za opravljanje pedagoškega poklica. Študenti in študentke pedagoškega študijskega programa Sociologija bodo v dveh letih študija osvojili znanja, ki so potrebna za poučevanje sociologije in/ali družboslovja na gimnazijah in v drugih srednjih in osnovnih šolah, ter znanja, potrebna za delo z mladino ter za delo v šolstvu nasploh. Del teh znanj bodo pridobili pri strokovnih predmetih, ki so skupni vsem pedagoškim programom FF UL. Del znanj, potrebnih za uspešno delo v pedagoškem poklicu in šolskem okolju pa bodo pridobili pri posebnih socioloških in kulturoloških predmetih v organizaciji Oddelka za sociologijo FF UL. Program je zasnovan tako, da bodo študenti in študentke poleg teoretičnih pedagoških, didaktičnih in psiholoških znanj osvojili tudi praktične kompetence s tega področja. V primerjavi z dosedanjim univerzitetnim dodiplomskim dvopredmetnim programom sociologija na FF UL bo več splošne in specialne pedagoške prakse ter posredovanja praktičnih znanj in vedenj iz didaktike sociologije.

Diplomanti in diplomantke programa bodo lahko učinkovito delovali na področju srednjega, pa tudi osnovnega šolstva, na ljudskih univerzah in drugih oblikah vseživljenjskega izobraževanja, saj bodo pridobili celovita znanja za delo tako z mladostniki kot tudi z odraslimi osebami.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactis of Sociology 45 15 15 0 6 letni
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Sociology of European Integration 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Community 45 15 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 4
Elective subjects 2 2
Outside elective subjects 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactis of Sociology 45 15 15 0 6 letni
Sociology of European Integration 30 15 0 0 4 zimski
Sociology of Community 45 15 0 0 5 zimski
Elective subjects 3 12
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Selected Themes in Sociology of Globalization 40 20 0 0 10
Nationalisms, racisms and gender politics 10 20 0 0 5 zimski
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Sociology of Gender and Sexuality 40 20 0 0 10
Gender and Religion 10 20 0 0 5 zimski
Gender and Body 10 20 0 0 5 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Master Thesis 0 0 0 0 9 letni
Practise of Teaching Sociology 0 0 60 0 6 zimski
Contemporary Social Processes 45 30 0 0 6 letni
Theoretization of Global Horizont 30 15 0 0 4 zimski
Elective subjects 1 5
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Master Thesis 0 0 0 0 9 letni
Practise of Teaching Sociology 0 0 60 0 6 zimski
Contemporary Social Processes 45 30 0 0 6 letni
Theoretization of Global Horizont 30 15 0 0 4 zimski
Elective subjects 2 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Nationalisms, racisms and gender politics 10 20 0 0 5 zimski
Gender and Religion 10 20 0 0 5 zimski
Gender and Body 10 20 0 0 5 zimski
Visual Culture and Gender 10 20 0 0 5 zimski
History of film theory 10 20 0 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Nationalisms, racisms and gender politics 10 20 0 0 5 zimski
Gender and Religion 10 20 0 0 5 zimski
Gender and Body 10 20 0 0 5 zimski
Visual Culture and Gender 10 20 0 0 5 zimski
History of film theory 10 20 0 0 5 zimski

Staff