Studijski programi druge stopnje

Oddelek za sociologijo

Magistrski dvopredmetni študijski program druge stopnje Sociologija kulture

Content

Drugostopenjski dvopredmetni magistrski program Sociologija kulture je namenjen širokemu družboslovno-humanističnemu in teoretsko izostrenemu študiju kulture. Študenti in študentke po končanem študiju pridobijo znanja, ki jih usposabljajo za samostojno vodenje, organiziranje, analiziranje in raziskovanje sodobnih kulturnih fenomenov in družbenih pojavov. Zaposlitvene možnosti, ki predvidevajo bodisi izstop iz programa bodisi nadaljevanje na tretjo stopnjo, so v programu povezane s pridobivanjem nadgradnje temeljnih teoretskih, metodoloških in epistemoloških osnov oziroma konkretnih veščin praktičnega apliciranja znanj in analitskih pristopov. Poseben poudarek v programu je namenjen interdisciplinarnosti v raziskovanju in razvijanju praktičnih izpeljav kulturne analize za potrebe širokega spektra kulturnih organizacij, zavodov, medijskih in založniških hiš, svetovalnih služb in agencij, javnih ustanov in nevladnih organizacij.

Učni izidi študentov se sprotno preverjajo z vključevanjem študentk in študentov v organizacijo kulturnih projektov in realizacijo raziskovalnih projektov v času študija. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Epistemology of the Humanities and Social Sciences 15 15 0 0 5 zimski
Social Research Methodology 15 15 0 0 5 letni
Elective subjects 1 10
Elective subjects 2 10
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Themes in Sociology of Globalization 40 20 0 0 10 zimski
Media and Cultural Studies 40 20 0 0 10 letni
Comperative Religions with the Introduction to Religiology 40 20 0 0 10 zimski
Sociology of Gender and Sexuality 40 20 0 0 10 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Nationalisms, racisms and gender politics 10 20 0 0 5 zimski, letni
Gender and Religion 10 20 0 0 5 zimski, letni
Gender and Body 10 20 0 0 5 zimski, letni
Visual Culture and Gender 10 20 0 0 5 zimski, letni
History of film theory 10 20 0 0 5 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
Master Thesis 0 0 0 0 15 letni
Research Seminar 0 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 5
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Nationalisms, racisms and gender politics 10 20 0 0 5 zimski, letni
Gender and Religion 10 20 0 0 5 zimski, letni
Gender and Body 10 20 0 0 5 zimski, letni
Visual Culture and Gender 10 20 0 0 5 zimski, letni
History of film theory 10 20 0 0 5 zimski, letni

Staff