Antična tragedija

Antična tragedija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

- pojem tragedije in tragičnega
- religiozni izvor antične tragedije, njena družbena in religiozna funkcija in angažiranost
- vloga in pomen dramatike, še zlasti tragedije, v družbenem in političnem življenju
- največji grški tragiki Ajshil, Sofokles in Evripid ter njihovi sodobniki, nasledniki in posnemovalci
- tragedija v obdobju helenizma
- predstavniki helenistične tragedije
- vpliv grške tragedije na rimsko
- rimska tragedija in njeni predstavniki
- uprizarjanje tragedij: ozadje nastanka, priprava, razčlenitev, posamezne vloge, uprizarjalne tehnike
- gledališča
- antična tragedija v pozni antiki in v srednjem veku
- vpliv antične tragedije na sodobno dramatiko: odmevi v sodobni dramatiki, motivika
- prevajanje antične dramatike (s poudarkom na tragediji)
- antična tragedija v slovenski literaturi

Prevedena dela atiških tragikov v izboru/ Selected tragedies in translation.
- Aristoteles: Poetika (prevod, uvod in opombe Kajetan Gantar), ŠOU, Ljubljana 2005, 260 str.
- D. Poniž: Tragedija. Literarni leksikon, zv. 42. DZS, Ljubljana 1994, 152 str.
- J. Vrečko: Atiška tragedija, Obzorja, Maribor 1997, 386 str.
- Isti: Ep in tragedija, Obzorja, Maribor 1994, 474 str.
- J. P. Vernant, Vidal-Naquet, P.:Mit in tragedija v stari Grčiji, ŠOU, Ljubljana 1994, 155 str.
- Isti: Branje Meyersona, v: Monitor ISH, 5, 1-2 (2003), str. 151–157.
- G. Steiner: Smrt tragedije, LUD, Ljubljana 2002, 252 str.
- Slapšak, S. (ur.) Ženska v grški drami [zbornik], ŠOU (knjižna zbirka Krt 87), Ljubljana 1993, 204 str.
- Bouvrie, S. d.: Women in Greek Tragedy. An anthropological Approach. Oslo 1990, 11–16; 31 – 44; 80–109.
- A. Sommerstein: Theatron. Teatro Greco, Bari 2000, 240 str.