Filozofija romantike

Filozofija romantike

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kobe Zdravko

Vsebina

Predstavitev posebnega prepleta filozofije in umetniškega ustvarjanja, ki je značilen za zgodnjo nemško romantiko in je dobil osnovno podobo v delih obeh Schleglov, Novalisa, Schellinga, Hölderlina in drugih.
Historične in konceptualne predpostavke romantične filozofije: nemški protestantizem; pietizem (Spener, Franke, Zinzendorf); viharništvo (Hamann, Herder, Jacobi); Kantova filozofija in spor o spinozizmu.
Osnovne poteze romantične poezije kot filozofskega projekta: človek kot celovito bitje; osnovna istost bitja v različnih manifestacijah; pojem razdvojitve in njenega preseganje razdvojitve; uveljavitev individualnosti.