Izbrana poglavja iz muzeologije

Izbrana poglavja iz muzeologije

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja

Vsebina

Izbrana poglavja študentu nudijo poglobitev poznavanja področja (nepremične) kulturne dediščine. Posebna pozornost je namenjena naslednjim problematikam:
• interpretacija dediščine;
• dediščina in identiteta;
• dostopnost dediščine.
Izbrana poglavja študenta seznanjajo z najnovejšimi raziskovalnimi problemi, metodami in strokovno literaturo.
Tema Izbranih poglavij se vsako leto spremeni in je objavljena na začetku študijskega leta.