Medijska kitajščina

Medijska kitajščina

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sernelj Tea

Vsebina

Predmet razvija razumevanje in interpretacijo kitajske družbe in kulture skozi različne jezikovne in audio-vizualne vsebine. Pri tem gre za analizo in interpretacijo strokovnih in časopisnih člankov, literarnih del, dokumentarnih filmov, umetniških filmov, kratkih eksperimentalnih filmov, glasbe, slikarstva ter drugih področij, skozi katera se posredujejo posamezni aspekti tradicionalne in sodobne kitajske družbe in kulture. Vsebina predmeta se prilagaja oziroma upošteva aktualno družbeno, kulturno in politično dogajanje na Kitajskem. Določeno tematiko se obravnava skozi primerjalno analizo teme, kot se posreduje skozi različne medije.
Večina uporabljenih medijskih vsebin je v kitajskem jeziku, občasno pa tudi angleškem.