Psihologija vsakdanjega življenja

Psihologija vsakdanjega življenja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kobal Grum Darja

Vsebina

Uvod:
kategorije sodobnega vsakdanjega življenja; pomen psiholoških spoznanj za razumevanje sodobnega človeka.

Dinamika prilagajanja:
prilagajanje sodobnemu vsakodnevnemu načinu življenja; teorije osebnosti; stres in spoprijemanje s stresom; motivacija in emocije; emocionalna inteligentnost.

Medosebni odnosi:
samopodoba in samospoštovanje; socialna kognicija in socialni vpliv; medosebna komunikacija; prijateljstvo in ljubezen; intimnost.

Razvojne tranzicije:
spol in vedenje; mladostništvo in odraslost; delo in kariera; razvoj in izražanje seksualnosti.

Telesno in duševno zdravje:
psihologija in telesno zdravje; bolezen in psihični odzivi na bolezen; neodvisno življenje; travmatska izkušnja; psihološke motnje; sodobne oblike psihološke pomoči: svetovanje, coaching, psihoterapija, rehabilitacijsko svetovanje

Individualizacija sodobnega življenja:
individualizacija kot nov kulturni okvir za socialno subjektivizacijo posameznika; individualizacija in globalizacija; skrpanost identitete; postmodernizem in nova globalna individualnost.