Specialna področja prevajanja: Terminologija

Specialna področja prevajanja: Terminologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

1. Uvod v terminološko vedo. Razmerje termin- leksem; termin - pojem. Razvoj terminološke vede.
2. Splošna teorija terminologije (GTT) in sodobne kritike. Pojmovni sistemi, razmerja med pojmi. Pojmi in večjezičnost, (ne)univerzalnost pojmov.
3. Novejše terminološke teorije: korpusni in sociokognitivni pristopi, terminologija shem.
4. Terminotvorje, prevzemanje, terminologizacija. Variabilnost terminov.
5. Terminografija. Struktura terminološkega vnosa. Terminološka orodja v oblaku.
6. Računalniško podprta terminografija, korpusne metode, luščenje znanja. Gradnja korpusov za luščenje terminologije.
7. Terminološki standardi, podatkovni formati, XML in TBX.
8. Terminologija kot reprezentacija znanja: ontologije, baze znanja, vizualizacije.

Faber, Pamela (2009): The Cognitive Shift in Terminology and Specialized Translation. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. 1: 107-134.
Cabre, Maria Theresa (2001): Terminology. Theory and Practice. Amsterdam: John Benjamins.
Pecman, M. (2014): Variation as a cognitive device: How scientists construct knowledge through term formation. Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication, 20(1), 1-24.
Vintar, Špela (2008): Terminologija. Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.