Zdravstvena psihologija

Zdravstvena psihologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Žvelc Gregor

Vsebina

Predstavitev in definicija področja zdravstvene psihologije. Modeli in koncepti zdravstvene psihologije. Socialni kontekst zdravstvene psihologije. Kvalitativne raziskave v zdravstveni psihologiji. Integracija v zdravstveni psihologiji. Biološki mehanizmi zdravja in bolezni. Kognicije vezane na zdravje. Stres in zdravje.