Zgodovina jezikoslovja v antiki

Zgodovina jezikoslovja v antiki

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

- Predmet se izvaja v dveh semestrskih ciklih. V prvem se študent seznani z zgodovino grškega jezika v najstarejših obdobjih, predvsem mikensko grščino in jezikom Homerjevih epov.
- Drugi semester je namenjen prevzemu pisave in nastanku alfabeta, narečni razčlenitvi in zvrstnosti grškega jezika v stari in klasični dobi.