Poljska dramatika

Poljska dramatika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Zvrstna opredelitev dramske ustvarjalnosti in njene vloge v razvoju nacionalne literature. Opredelitev razmerja med gledališcem kot kulturno ustanovo in družbeno stvarnostjo. Pregled razvojnih faz poljske dramatike v povezanosti s specifikami poljskega literarnozgodovinskega procesa, njena vloga v iskanju novega umetniškega izraza od razsvetljenstva in romantike naprej. Adaptacija zahodnoevropskih tokov in prenova gledališca v obdobju mlade Poljske (S. Wyspianski) in medvojnih avantgardnih tokov (S. I. Witkiewicz). Razlicica modernisticnih iskanj pri W. Gombrowiczu, groteska in absurd v povojni dramatiki (S. Mrozek, T. Rózewicz, T. Kantor).
Povojni razvoj dramatike v domovini in v emigraciji, moderna poljska dramatika in njene tematsko-idejne inovacije.

A. Witkowska, R. Przybylska, Romantyzm. Warszawa 2003, 207–566.
Artur Hutnikiewicz, Mloda Polska. Warszawa 1997, 175–263.
Jerzy Kwiatkowski, Dzudziestolecie miedzywojenne, Warszawa 2000, str. 371– 437.
Zbigniew Jarosinski, Literatura lat 1945–1975. Warszawa 2002, 39–67, 164–180.
Jan Ciechowicz…, Dramat polski, Gdansk 2001