Računalništvo

Računalništvo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Maver Jasna

Vsebina

Smeri razvoja informacijske tehnologije.
Predstavitev različnih vrst informacij za obdelavo z računalnikom. Digitalizacija.
Zgoščevanje podatkov.
Šifriranje, digitalni podpis, digitalni vodni tisk.
Podatkovna baza.
Osnovna zgradba in delovanje računalnika.
Naprave in tehnologije za hranjenje, zajemanje in prikazovanje informacij.
Optično razpoznavanje strojno in ročno napisanega teksta.
Programska oprema s poudarkom na orodjih za oblikovanje različnih vrst dokumentov.
Svetovni splet: hipertekst, spletni pregledovalnik-spletni strežnik, spletni iskalniki, osnovna zgradba HTML dokumenta, osnovni ukazi jezika HTML, priprava spletne strani.