Terensko delo

Terensko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Vinazza Manca, doc. dr. Zanier Katharina, izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja, pred. Grosman Darja, red. prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki periodičnih terenskih vaj (60 ur), drugi del predmeta (120 ur) pa se izvaja kot organizirana oblika raziskovalnega dela na terenu in poteka strnjeno 12 delovnih dni.

Študent oz. študentka na izbranih študijskih primerih spoznava različne tehnike in postopke arheološkega izkopavanja, probleme podepozitnih dogajanj in meddisciplinarno obravnavo arheološke stratigrafije. Študentje so vključeni v različne oblike projektnega terenskega dela, kjer se seznanjajo in aktivno sodelujejo v njihovi pripravi, izvedbi in ovrednotenju. Poseben poudarek je na arheološkem izkopavanju kot najzahtevnejši in najkompleksnejši arheološki terenski tehniki. Študentje načeloma sodelujejo v vseh fazah del in se usposabljajo za izvajanje vseh postopkov. Vključeni so v izkopavalno ekipo, kjer se srečuje z definiranjem in obravnavo arheoloških depozitov, zajemom prostorskih podatkov in dokumentiranjem, obravnavo najdb in artefaktov ter meddisciplinarnimi raziskavami, ki potekajo med izkopavanjem.
Poseben poudarek je na uvajanju študenta v samostojno odločanje o strategiji raziskave, izbiri postopkov ter vodenju skupin. Hkrati prevzema nadzor nad določenimi fazami del, skrbi za vzporedne aktivnosti (delo z drugimi terenskimi skupinami, delo z obiskovalci) in po končanem terenskem delu izdela zaključno poročilo o terenski raziskavi.