Simpozij Nova levica: urbane in ekološke brazde na področju bivše Jugoslavije

V sredo, 2., in v četrtek, 3. novembra 2022, bo na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede UL potekal dvodnevni simpozij Nova levica: urbane in ekološke brazde na področju bivše Jugoslavije, ki ga organizirajo doc. dr. Gal Kirn (za FF in FDV), doc. dr. Mirt Komel (FDV) in Karla Tepež (FDV).

Današnjo ekonomsko, politično in okoljevarstveno krizo lahko resno naslovijo le tiste politične iniciative, ki ciljajo na temeljno družbeno transformacijo. Če se je nova leva politika lovila med posamičnimi borbami (»single-issue«) in porazom socializma, pa so etablirane stranke že desetletja zgolj sledile neoliberalnim trendom. Po koncu neoliberalne utopije in ponavljanjem finančnih kriz sta te procese zaokrožili še koronska epidemija in intenzifikacija militarizacije. Kako na te izzive po propadu socializma, nacionalističnih vojnah in neoliberalni tranziciji odgovarjajo nove leve politike na območju bivše Jugoslavije? Cilj simpozija je tako predstaviti nekatere izkušnje in analize, ki zadevajo – ampak ne samo – politične akterje nove levice, državljanske pa tudi strankarske iniciative.

V drugem delu simpozija pa si bomo pobližje pogledali nove urbane in ekološke iniciative v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Po celotni regiji so se v zadnjih letih okrepile trajnostne okoljevarstvene iniciative, ekološke brazde, ki se zoperstavljajo privatizaciji voda, gradnji hidroelektrarn ter različnim novim rudarskim projektom. Obenem pa se nadaljujejo tudi urbana politična gibanja v regiji, ki se organizirajo proti naraščajoči neoliberalizaciji in komercializaciji mestne infrastrukture ter nedostopnosti socialnih stanovanj in sovražnosti do avtonomnih prostorov. Z našimi udeleženci in udeleženkami ekoloških in urbanih iniciativ se bomo pogovorili o ključnih izzivih organizacije, vsebin in možnosti prihodnjih prebojev, vključno z rizomatskim združevanjem ekoloških in urbanih iniciativ.

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku in se odvija s finančno podporo raziskovalnega projekta Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v postjugoslovanskem kontekstu (ARRS, J6-3144) in v sodelovanju s programsko skupino Družbena pogodba v 21. stoletju (P6-0400).

PROGRAM SIMPOZIJA

1. dan: O transformaciji prihodnosti: Nova levica na Balkanu, 2. 11., Filozofska fakulteta (Modra soba in predavalnica 18)

17.00-17.15 Uvodni nagovor (FF, Modra soba)

Gal Kirn (vodja raziskovalnega projekta Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v postjugoslovanskem kontesktu, FF)

17.15-18.30, FF, Modra soba

Diskusija o knjigi The New Balkan Left avtorjev Igorja Štiksa and Krunoslava Stojakovića

Moderatorka: Ksenija Vidmar Horvat (vodja programske skupine Družbena pogodba v 21. stoletju, FF)

Igor Štiks (FF & FMK): Nova levica na Balkanu: potenciali in meje

Diskutanta: Gal Kirn (FF) in Marko Hočevar (FDV)

19.00-21.00 Diskusija Protislovja in emancipatorni horizonti levih strank in gibanj v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem (FF, Predavalnica 18)

Moderatorka: Lana Zdravković (Mirovni Inštitut)

Ana Podvršič (Univerza v Gradcu): Leva politika in periferni kapitalizem v pokrizni Sloveniji

Goran Lukić (Delavska svetovalnica): Leve stranke in delavstvo – kje smo?

Jelena Vasiljević (Univerza v Beogradu): Obstaja prihodnost za levico v Srbiji? Nekaj zapisov o družbeno-strukturnih faktorjih in političnih procesih

Paul Stubbs (Ekonomski inštitut, Zagreb): Od teorije do tehnopolitike: Antinomije nove levice na Hrvaškem

2. dan: Ekološke in urbane brazde, 3. 11. 2022, Fakulteta za družbene vede (Velika predavalnica)

14.00–14.15 Uvodni nagovor

Gal Kirn, vodja raziskovalnega projekta

14.15–15.20 Urbane brazde 1

Moderator: Marjan Hočevar (FDV)

Maša Hawlina (Zadrugator): Repolitizacija stanovanjskega vprašanja in novi zadružni val

Nika Grabar (Fakulteta za arhitekturo): Načrtovanje nenačrtovanega: Primer 'Rog'

15.20–16.30 Urbane brazde 2

Paul Stubbs (Ekonomski inštitut, Zagreb): Novi municipalizem in boj za urbano skupno: Primer 'Zagreb je naš'

Jelena Vasiljević (Univerza v Beogradu): Kako se obdržati med institucijami in ulicami? Primer 'Ne davimo Beograd'

17.00–18.00 Ekološke brazde 1

Moderatorka: Ajda Pistotnik (Policy Lab)

Luka Omladič (Inštitut za aplikativno etiko): Temporalna struktura podnebnega zloma

Nika Kovač (Inštitut 8. marec): Graditi politično skupnost onkraj strank in cehovske pripadnosti

18.00–19.00 Ekološke brazde 2

Iva Marković (Organizacija za politično ekologijo Polekol, Beograd): Okoljski boji: Ukoreninjeni v asfaltu, prizemljeni v zemlji

Hrvoje Radovanović (Zelena akcija, Zagreb): Ključne teme in akterji ekološkega gibanja na Hrvaškem

Plakat

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon