Sociologija

Oddelek za sociologijo

Zgodovina oddelka

Zgodovina oddelka

Krajša zgodovina Oddelka za sociologijo
(poglavje iz slavnostnega zbornika FF ob stoletnici fakultete, Znanstvena založba FF, 2019).

Petdeset let študija sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 1960–2010

 • akad. red. prof. dr. Boris Ziherl
 • red. prof. dr. Anton Žun
 • zasl. red. prof. dr. Marjan Britovšek
 • red. prof. dr. Ludvik Čarni
 • izr. prof. dr. Iztok Saksida
 • red. prof. dr. Avgust Lešnik
 • zasl. red. prof. ddr. Rudi Rizman
 • zasl. red. prof. dr. Marko Kerševan
 • red. prof. dr. Rastko Močnik
 • red. prof. dr. Drago Braco Rotar
 • red. prof. dr. Bojan Baskar
 • doc. dr. Jože Vogrinc

Staff