Sociologija

Oddelek za sociologijo

Zgodovina oddelka

Zgodovina oddelka

Krajša zgodovina Oddelka za sociologijo

(poglavje iz slavnostnega zbornika FF ob stoletnici fakultete, Znanstvena založba FF, 2019).

 • akad. red. prof. dr. Boris Ziherl
 • red. prof. dr. Anton Žun
 • zasl. red. prof. dr. Marjan Britovšek
 • red. prof. dr. Ludvik Čarni
 • izr. prof. dr. Iztok Saksida
 • red. prof. dr. Avgust Lešnik
 • zasl. red. prof. ddr. Rudi Rizman
 • zasl. red. prof. dr. Marko Kerševan
 • red. prof. dr. Rastko Močnik
 • red. prof. dr. Drago Braco Rotar
 • red. prof. dr. Bojan Baskar
 • doc. dr. Jože Vogrinc

Sodelavke in sodelavci oddelka