Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Sociologija kulture

Vsebine

Prvostopenjski enopredmetni študijski program Sociologija kulture daje študentom in študentkam poleg temeljnih znanj o družbenih procesih, razporeditvi družbene moči in kulturi v širokem pomenu besede tudi poglobljeno sociološko analizo različnih kulturnih praks. To pomeni analizo družbenih, ideoloških, materialnih in institucionalnih pogojev za prakticiranje vsakdanje in popularne kulture ter različnih umetniških zvrsti, kot so film, gledališče, glasba, leposlovje itd. Poleg tega pridobivajo tudi dodatna metodološka in praktična znanja, ki so pomembna za samostojno ali timsko strokovno delo v širokem polju kulture.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Sociologija kulture
Osnove humanistične misli 30 15 0 0 4 zimski
Osnove sociološkega raziskovanja I 30 0 30 0 5 zimski
Osnove sociološkega raziskovanja II 30 30 0 0 5 letni
Publicistika 0 15 30 0 4 zimski
Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum 0 0 45 0 4 letni
Upravljanje v kulturi 0 0 45 0 4 letni
Uvod v sociologijo I 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v sociologijo II 30 0 30 0 5 letni
Uvod v sociologijo kulture I 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v sociologijo kulture II 30 0 30 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Socialna psihologija 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija mladinskih kultur 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v globalizacijske študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Sociologija kulture
Družbene spremembe in razvoj 30 30 0 0 5 zimski
Klasična sociološka misel 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna analiza in reprezentacije 30 30 0 0 5 zimski
Popularne kulture 30 15 0 0 4 letni
Sociologija religije 30 30 0 0 5 zimski
Sociologija vednosti in znanosti 30 30 0 0 5 letni
Sociologija vizualnih umetnosti 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija vsakdanjega življenja 30 30 0 0 5 letni
Sodobne družboslovne teorije 30 30 0 0 5 letni
Teorije ideologije 30 30 0 0 5 letni
Uvod v filmske študije 30 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Popularna godba 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija knjige in branja 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija mladinskih kultur 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v gejevske in lezbične študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v globalizacijske študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Sociologija kulture
Digitalna kultura 30 15 0 0 4 zimski
Diplomsko delo 0 0 0 0 10 letni
Globalna kultura 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij 30 15 0 0 4 letni
Sociologija gledališča 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija medijev in komuniciranja 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija naroda in nacionalizma 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija spola 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Popularna godba 30 15 0 0 4 zimski, letni
Religije in moderna družba 30 15 0 0 4 zimski, letni
Socialna psihologija 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija knjige in branja 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija materialne kulture 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija mladinskih kultur 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v gejevske in lezbične študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v globalizacijske študije 30 15 0 0 4 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka