Globalna kultura

Globalna kultura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Predmet Globalna kultura posega v sodobno problematiko procesov globalizacije z vidika pretoka kulturnih produktov ter oblikovanja globalnih kulturnih identitet. Izhodišča so teoretske razprave o učinkih globalizacije na lokalne kulture, ter proučevanja interakcije lokalno-globalno v širokem spektru součinkovanj ekonomskih, družbenih in političnih dejavnikov. Predavanja vključujejo teme kulturnega imperializma, kulturne sinhronizacije; hibridizacije in kreolizacije; glokalizacije in lokalizacije globalne kulture. Teoretske osnove se naslanjajo na sodobno sociološko teorijo globalizacije, post-kolonialno teorijo, cultural studies in post-feministično analizo. Predavanja ob soočenju z različnimi teoretskimi možnostmi obravnavanja globalne kulture kot kompleksnega toka produktov, blaga, idej, dela in kapitala dodajajo tudi konkretne zglede, s katerimi se podajajo v dialektično polje globalno/lokalno.

Izbrana poglavja iz:
• A. Appadurai (1990) »Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy«, v Featherstone, Global Culture, Nationalism, Globalization and Modernity Sage: London. COBISS.SI-ID – 33259264
• I. Ang (1996) Living Room Wars. Rethinking Media Audiences for a Postmodern World. Routledge (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID – 12429
• C. Barker (1999) Television, Globalization and Cultural Identities. Open University Press. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID – 12904493
• Z. Bauman (2002) Tekoča moderna, *cf. COBISS.SI-ID – 120656128
• U. Beck (2003) Kaj je globalizacija?, Krtina. COBISS.SI-ID – 126380288
• M. Hardt, A. Negri (2003) Imperij. Šou. COBISS.SI-ID – 125614080
• L. Fernandes (2000): »Nationalizing the 'global': media images, cultural politics and the middle class in India. Media, Culture and Society 22:5: 611-628. COBISS.SI-ID – 25920000
• D. Miller (1992) »The Young and the Restless in Trinidad: A Case of the Local and the Global in Mass Consumption«, v R. Silverstone, E. Hirsch (ur.) Consuming Technologies: Media and Information in Domestic Spaces, Routledge. COBISS.SI-ID – 4938082
• Stacey, Jackie (2000) »The Global Within: Consuming Nature, Embodying Health«, v S. Franklin, C. Lury, J. Stacey (ur.) Global Nature, Global Culture, Sage. COBISS.SI-ID – 20082525