Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Sociologija

Vsebine

Drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija podaja strokovna znanja, ki so potrebna za opravljanje pedagoškega poklica. Študenti in študentke v dveh letih študija usvojijo znanja, ki so potrebna za poučevanje sociologije in/ali družboslovja na gimnazijah in v drugih srednjih in osnovnih šolah, ter znanja, potrebna za delo z mladino ter za delo v šolstvu nasploh. Program je zasnovan tako, da študenti in študentke poleg teoretičnih pedagoških, didaktičnih in psiholoških znanj usvojijo tudi praktične kompetence s tega področja. Magistranti in magistrantke lahko učinkovito delujejo na področju srednjega ter osnovnega šolstva, na ljudskih univerzah in drugih oblikah vseživljenjskega izobraževanja, saj pridobijo celovita znanja za delo tako z mladostniki kot tudi z odraslimi osebami.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika sociologije 45 15 15 0 6 letni
Sociologija evropskih integracij 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija skupnosti 45 15 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika sociologije 45 15 15 0 6 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Sociologija evropskih integracij 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija skupnosti 45 15 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 3 2
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Izbrane teme iz sociologije globalizacije 40 20 0 0 10
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski, letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Sociologija spola in spolnosti 40 20 0 0 10
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Praksa poučevanja sociologije 0 0 60 0 6 zimski
Sodobni družbeni procesi 45 30 0 0 6 letni
Teoretizacija svetovnega horizonta 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Praksa poučevanja sociologije 0 0 60 0 6 zimski
Sodobni družbeni procesi 45 30 0 0 6 letni
Teoretizacija svetovnega horizonta 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski, letni
Vladavine, sistemi, režimi 10 20 0 0 5 zimski, letni
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski, letni
Vladavine, sistemi, režimi 10 20 0 0 5 zimski, letni
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka