Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Dodiplomski študij

Oddelek za sociologijo na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Sociologija kulture in dvopredmetni študijski program Sociologija.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.