Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Dodiplomski študij na Oddelku za sociologijo

Dodiplomski študij 

Oddelek za sociologijo na prvi stopnji izvaja naslednja univerzitetna študijska programa:

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Sodelavke in sodelavci oddelka