Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Študijski program druge stopnje Sociologija kulture

Vsebine

Drugostopenjski študijski program Sociologija kulture, Sociologija kulture – enopredmetna smer je namenjen širokemu družboslovno-humanističnemu in teoretsko izostrenemu študiju kulture, ki temelji na poglabljanju izbranega področja študijev spola, medijskih in kulturnih študijev, religijskih ali globalizacijskih študijev. Študenti in študentke po končanem študiju pridobijo znanja, ki jih usposabljajo za samostojno vodenje, organiziranje, analiziranje in raziskovanje sodobnih kulturnih fenomenov in družbenih pojavov. Poseben poudarek v programu je namenjen interdisciplinarnosti v raziskovanju in razvijanju praktičnih izpeljav kulturne analize za potrebe širokega spektra kulturnih organizacij, zavodov, medijskih in založniških hiš, svetovalnih služb in agencij, javnih ustanov in nevladnih organizacij.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Sociologija kulture - enopredmetna smer
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10 zimski
Medijski in kulturni študiji 40 20 0 0 10 letni
Metodologija sociološkega raziskovanja 40 20 0 0 10 letni
Sociologija evropskih in globalnih integracij 40 20 0 0 10 zimski
Sociologija spola in spolnosti 40 20 0 0 10 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Sociologija kulture - dvopredmetna smer
Epistemologija humanistike in družboslovja 15 15 0 0 5 zimski
Metodologija sociološkega raziskovanja 15 15 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Strokovni izbirni predmeti 3 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski, letni
Teorija tehnologije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Medijski in kulturni študiji 40 20 0 0 10 letni
Primerjalna religiologijo z uvodom v religiologijo 40 20 0 0 10 zimski
Sociologija evropskih in globalnih integracij 40 20 0 0 10 zimski
Sociologija spola in spolnosti 40 20 0 0 10 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski, letni
Teorija tehnologije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Sociologija kulture - enopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 25 letni
Primerjalna religiologijo z uvodom v religiologijo 40 20 0 0 10 zimski
Raziskovalni seminar 0 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 15
Zunanji izbirni predmeti 5
Sociologija kulture - dvopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Raziskovalni seminar 0 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski, letni
Teorija tehnologije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski, letni
Teorija tehnologije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka