Spol in religije

Spol in religije

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zalta Anja

Predmet obravnava vlogo spola v svetovnih religijah na podlagi zgodovinskega ter socio-kulturnega pristopa. Zgodovinski pregled vloge spola v velikih svetovnih religijah posebno pozornost nameni vlogi ženske: v budizmu (pregled glavnih budističnih naukov, položaja ženske v zgodnjem indijskem budizmu, ženske v mahajanskem in vajrajanskem oz. tantričnem budizmu ter sodobni problemi, s katerimi se srečujejo ženske v budizmu); krščanstvu (ženske v Bibliji, ideal celibata, lik Device Marije, ženske kot duhovnice); hinduizmu (ženske v śruti literaturi – Vede, Brahmane, Aranyake, Upanišade, ženske in miti, podrejenost tradiciji, ženske v bhakti tradiciji, ženske svetnice nekoč in danes, ženske upodobitve Božanstva, ženske v sodobnem hinduizmu, pomen vdove); islamu (vloga ženske pri oblikovanju islama, dve različici pobožnega življenja za ženske v islamu, pravice in dolžnosti žensk po islamskem zakonu Šarii (vprašanje ločitve, dedovanja, zakrivanja, obrezovanja); judovstvu (ženske v Tori in v rabinskem judovstvu: izobrazba, poroka, monogamija in poligamija, družinsko življenje, oblikovanje poročnih zakonov, spolnost in niddah, devištvo, ločitev...); pri sikhih (družinsko življenje, monogamija, zakonska zvestoba, poroka vdov, purdah, detomor ženskih potomcev...); v kitajskih religijah ( spolnost in rodnost, marginalizacija žensk, ženske kot verske funkcionarke, Yin in materinski princip zgodnjega taoizma); v japonskih religijah (budizem in nove religije, družinske in ljudske religije).

Izbrana poglavja iz:
- Bezjak, S. 2011, Kristusove neveste: žensko redovništvo na Slovenskem v 20. stoletju. FDV Ost. Ljubljana.
- Crandall, B. 2012, Gender and Religion, 2nd edition. The Dark Side of Scripture, Continuum. London & New York.
- Frank, A. 2014, Feminizem in islam: turške ženske med Orientom in Zahodom. Mirovni inštitut. Ljubljana.
- Furlan-Štante, N. 2006, Manjkajoče rebro : ženska, religija in spolni stereotipi. Založba Annales. Koper.
- Furlan-Štante, N.(ur.), Zalta, Anja (ur.) 2007, Ženske in religija. Poligrafi, Nova revija. Ljubljana.
- Furlan-Štante, N.(ur.), Zalta, Anja (ur.) 2007, Ženske in religija. Poligrafi, Nova revija. Ljubljana.
- Harcet, M. 2007, Alahove neveste: med podrejenostjo in avtonomijo, Monitor ISH. Ljubljana
- Haddad, Y. Y., Esposito, John L. 2001, daughters of Abraham: Feminist Thought in Judaism, Christianity and Islam. University Press of Florida. Gainesville.
- Heinemann, U. R. 1992, Katoliška cerkev in spolnost. Državna založba Slovenije. Ljubljana
- Holm, J., Bowker, J. 1994, Women in Religion. Continuum. London.
- King, U. 2005, Gender, Religion and Diversity: Cross-Cultural Perspective. Continuum. New York.
- Maguire, D., Shaikh S. 2007, Violence against Women in Contemporary World Religion. Pilgrim Press. Cleveland.
- Roald, A. S. 2002, Women in Islam: The Western experience. Routledge. London & New York.
- Sharma, A. 1998, Feminism and World Religions. State University of New York Press. New York.