Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Sociologija

Vsebine

Študenti in študentke prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Sociologija pridobivajo temeljna znanja o družbenih procesih, razporeditvi družbene moči in kulturi v širokem pomenu besede. To omogoča diplomantom in diplomantkam, da zmorejo kritično, argumentirano in konstruktivno analizirati in misliti tako kulturno preteklost kot sodobne idejne in materialne procese v dinamični družbi. V kombinaciji z drugimi študijskimi programi na Filozofski fakulteti UL so diplomanti in diplomantke usposobljeni za interdisciplinarno povezovanje in prepletanje usmeritvenih znanj obeh disciplin. S takšnim kompleksnim profilom so prednostno zaposljivi na različnih strokovnih področjih, kjer svoje družboslovno, humanistično oz. jezikoslovno znanje nadgrajujejo s kritično sociološko imaginacijo in sociološko refleksijo kulturnih praks.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Sociologija
Osnove sociološkega raziskovanja I 30 0 30 0 5 zimski
Osnove sociološkega raziskovanja II 30 15 0 0 4 letni
Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum 0 0 30 0 3 letni
Uvod v sociologijo I 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v sociologijo II 30 0 30 0 5 letni
Uvod v sociologijo kulture I 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v sociologijo kulture II 30 0 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Sociologija
Družbene spremembe in razvoj 30 30 0 0 5 zimski
Klasična sociološka misel 30 30 0 0 5 zimski
Sociologija religije 30 30 0 0 5 zimski
Sociologija vednosti in znanosti 30 30 0 0 5 letni
Sodobne družboslovne teorije 30 30 0 0 5 letni
Teorije ideologije 30 30 0 0 5 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Sociologija
Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij 30 15 0 0 4 letni
Zaključno delo 0 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 16
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Popularna godba 30 15 0 0 4 zimski, letni
Religije in moderna družba 30 15 0 0 4 zimski, letni
Socialna psihologija 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija materialne kulture 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija medijev in komuniciranja 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija mladinskih kultur 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija naroda in nacionalizma 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija spola 30 15 0 0 4 zimski
Uvod v gejevske in lezbične študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v globalizacijske študije 30 15 0 0 4 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka