Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Sociologija

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Sociologija traja 3 leta (6 semestrov).

Vsebine

Študenti in študentke prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Sociologija bodo pridobili temeljita osnovna znanja o družbenih procesih, razporeditvi družbene moči in njenih dejavnostih, kar diplomantom omogoča, da zmorejo kritično, argumentirano in konstruktivno analizirati in misliti tako kulturno preteklost kot sodobne idejne in miselne procese v razvijajoči se in vedno dinamični družbi, tako slovenski, kot tudi v širši evropski in svetovni družbi.  

V dvopredmetni kombinaciji z drugimi študijskimi programi, ki jih vpišejo na Filozofski fakulteti, so diplomanti/diplomantke usposobljeni_e za interdisciplinarno povezovanje in prepletanje usmeritvenih znanj obeh disciplin; s takšnim kompleksnim profilom so prednostno zaposljivi_e na področjih, ki zahtevajo kulturno in družbeno reflektirano apliciranje specifičnih kompetenc, značilnih za posamezno disciplino. S povezovanjem z drugimi disciplinami študent/študentka pridobiva sociološko-kulturološka znanja, ki so oplemenitena z drugimi razsežnostmi družboslovno humanističnega študija (zgodovinskimi, filozofskimi, umetnostno-zgodovinskimi, klasično filološkimi itd.) in obogatena s poznavanjem tujih jezikov in književnosti omogočajo vstop v interkulturni prostor evropskih in svetovnih družb. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Navodila za izdelavo Zaključnega dela na prvostopenjskem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Osnove sociološkega raziskovanja I 30 0 30 0 5 zimski
Osnove sociološkega raziskovanja II 30 15 0 0 4 letni
Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum 0 0 30 0 3 letni
Uvod v sociologijo I 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v sociologijo II 30 0 30 0 5 letni
Uvod v sociologijo kulture I 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v sociologijo kulture II 30 0 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Družbene spremembe in razvoj 30 30 0 0 5 zimski
Klasična sociološka misel 30 30 0 0 5 zimski
Sociologija religije 30 30 0 0 5 zimski
Sociologija vednosti in znanosti 30 30 0 0 5 letni
Sodobne družboslovne teorije 30 30 0 0 5 letni
Teorije ideologije 30 30 0 0 5 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij 30 15 0 0 4 zimski
Zaključno delo 0 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 16
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Religije in moderna družba 30 15 0 0 4 zimski, letni
Socialna psihologija 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija materialne kulture 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija medijev in komuniciranja 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija naroda in nacionalizma 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija spola 30 15 0 0 4 zimski
Uvod v gejevske in lezbične študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v globalizacijske študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v historično sociologijo 30 15 0 0 4 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka