Klasična sociološka misel

Klasična sociološka misel

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kovačič Gorazd

Vsebina

Predmet predstavlja nastanek sociologije v okviru drugih družboslovnih in humanističnih ved in njen heterogeni teoretski razvoj. Predmet predstavi glavne klasične teoretizacije sociologije, njenega predmeta in epistemoloških pristopov skozi analizo izbranih delov opusov socioloških klasikov, kot so Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Parsons, Blumer, Berger in Luckmann, Foucault, Bourdieu in drugi.