Studijski programi druge stopnje

Oddelek za sociologijo

Magistrski študij na Oddelku za sociologijo

Magistrski študij

Oddelek za sociologijo na drugi stopnji izvaja naslednja študijska programa:

  • dvopredmetni pedagoški študijski program SOCIOLOGIJA
  • študijski program SOCIOLOGIJA KULTURE, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:
    • Sociologija kulture – enopredmetna smer
    • Sociologija kulture – dvopredmetna smer

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Sodelavke in sodelavci oddelka