Sociologija

Oddelek za sociologijo

Sodelovanje s šolami

O vsebini:

Pričujoče vsebine so namenjene profesoricam, profesorjem sociologije in družboslovja, učiteljicam in učiteljem družboslovnih vsebin in vsem tistim, ki jih učenje in poučevanje sociološke vednosti zanima. Vsebine pripravljajo članice in člani oddelka za sociologijo v sodelovanju s študenti in študentkami pedagoškega študijskega programa sociologije in so namenjene vsebinski in pedagoški podpori učiteljstvu sociologije in družboslovja. Spletno mesto je nastalo z željo oddelka po vsebinski podpori šolam in v zahvalo vsem mentoricam in mentorjem, ki že desetletja podpirajo študentke in študente pri njihovih začetnih pedagoških korakih.

Sociološka imaginacija

  • Kuhar, R., Pajnik, M. (2022). Na lastni koži. Intersekcionalna diskriminacija in neenakosti. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/view/347/665/7584
  • Šimenc, M. (2020): Vloga tehnologije v vzgoji in izobraževanju ter enake možnosti učencev v obdobju pandemije. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/01-2021_vloga-tehnologije-v-v…
  • Butollo Florian. 2020. “Digitalization and the geographies of production: Towards reshoring or global fragmentation?” v: Competition and Change, https://doi.org/10.1177%2F1024529420918160 
  • Calzada, I., Almirall, E. (2020) »Data ecosystems for protecting European citizens’ digital rights.” Transform. Gov. People Process Policy, let. 14, 133–147.
  • Gržinić, M. (2020). »Objectivity, Fiction and New Media Digital Technologies Elaborated through Death«, V Filozofski vestnik, XLI, 3, 135157.
  • Sadowski, J. (2019). “When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction,” v: Big Data & Society.  doi:10.1177/2053951718820549

Pedagoška praksa