Zaključno delo

Zaključno delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Vsebina

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo zaključnega dela.