Religije in moderna družba

Religije in moderna družba

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zalta Anja

Vsebina

Krščanstvo, islam, budizem, šinto: religije in/kot kulturni sistemi (Geertz, Luhmann). Procesi modernizacije, pojem moderne družbe in raznolikost modernosti (Eisenstadt). Max Weber in njegova tema/teza: vpliv protestantskega krščanstva na nastajanje zahodne kapitalistične (moderne) družbe; Webrova primerjalna analiza razmerja med različnimi religijami in gospodarstvi in v različnih družbah in kulturah. Druge značilnosti zahodne moderne družbe v razmerju do različnih religij in religijskih tradicij: funkcionalna diferenciacija in sekularizacija, institucionalizirani individualizem in človekove pravice (posebej vprašanje verske svobode), vprašanje parlamentarne demokracije, ženska enakopravnost, nacionalizem in religijske tradicije. Primerjalni vpogled v (svete) tekste in značilne družbene in kulturne kontekste (Evropa, ZDA, Južna Amerika, družbe s prevlado islamske tradicije, Japonska …).