Sodobne družboslovne teorije

Sodobne družboslovne teorije

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kovačič Gorazd

Vsebina

Predmet analizira sodobni kapitalizem in obravnava teorije, ki lahko prispevajo k pojasnitvi sodobnih družbeno-zgodovinskih procesov. Ti so v drugi polovici 20. stoletja pripeljali do temeljite preobrazbe svetovnega sistema. Preobrazbo v produkcijskem načinu, načinu akumulacije, dela, poslovanja in produktivnosti spremljajo preobrazbe v oblikah družbenosti in subjektivnosti. Predmet podaja tudi nekaj osnov iz politične teorije in analizira sodobne preobrazbe države, demokracije in političnega delovanja.