Sociologija evropskih in globalnih integracij

Sociologija evropskih in globalnih integracij

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mandelc Damjan

- Zgodovinski pregled pobud in idej o evropskih integracijah; kulturni, ekonomski in politični vidiki.
- Temeljni teoretični pogledi na integracijo: politične teorije (funkcionalizem, federalizem, komunikacijska teorija, neo-funkcionalizem), ekonomske teorije (liberalizem, institucionalizem).
- Integracijski procesi, regionalizem in globalna družba. Razmerje med integracijo in unifikacijo.
- Geneza idej o evropski integraciji z vidika njenih ciljev: zagotavljanje miru, supranacionalnost zaradi kolektivne varnosti; integracija kot predpogoj za svobodno trgovino in promet; integracija z vidika funkcionalizma – institucionalni federalizem; integracija zaradi ohranitve evropskega vpliva v svetu.
- Integracionizem v evropski in globalni perspektivi, pobude povezovanja v 20. stoletju; od internacionalizma k integracionizmu; sfere političnega, kulturnega in ekonomskega povezovanja.
- Vzroki in implikacije globalizacije, globalna etika, mednarodni odnosi, demokracija.
- Sodobni integracijski procesi (Evropska unija, Svet Evrope, ASEAN, NAFTA, Afriška unija, Mercosur, Celac idr.) ter njihovo razmerje do globalizacije.
- Organi in institucije EU; politike Evropske unije; evropski model družbe; vrednote in cilji EU. Pogodba o Ustavi za Evropo; Slovenija in EU.
- Izzivi sociologije Evrope in sociologije Evropske unije, izzivi teoretizacije globalizacije.

Izbrana poglavja* iz: / Selected chapters from:

- Accetto, Matej (2006). Izgradnja Evrope. Od razvoja ideje Evrope do njene ustavne prihodnosti. Ljubljana: Uradni list RS.
- Axford, Barrie (2013). Theories of globalization. Cambridge: Polity Press.
- Bebler, Anton (2007). Uvod v evropske integracije. Ljubljana: Uradni list RS.
- Desmond, Dinan (2007). Fifty Years of European integration. Fordham Intl..
- Held, David, in McGrew, Andrew (ur., 2003) The Global Transformations – An introduction to the Globalization Debate. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hylland Eriksen, Tomas (2014) Globalization. The Key Concepts. London: Bloomsbury.
- Lechner, Frank J. (ur.), Boli, John (ur.) (2003). The Globalization Reader. Malden: Blackwell Publishing.
- Martell, Luke (2010). The Sociology of Globalization. Oxford: Polity Press.
- Richardson, Jeremy (ed.) (2006). European Union – power and policy-making. London/New York: Routledge.
- Rizman, Rudi (2014). Globalizacija i autonomija: doprinosi sociologiji globalizacije. Zagreb: Politička kultura.
- Roche, Maurice (2010). Exploring the sociology of Europe. London: Sage publications.
- Sassen, Saskia (2007). A Sociology of globalization. New York: W.W. Norton & Company.
- Siedentop, Larry (2003): Demokracija v Evropi. Ljubljana: Študentska založba.
- Splichal, Slavko (2012) Globalizacija v dobro ali zlo? Ljubljana: SAZU.
- Weiler, Joseph (2002): Ustava Evrope. ‘Ali nova oblačila imajo cesarja?’ in druge razprave o evropski integraciji. Ljubljana: Pravna fakulteta.

* Opomba: Literatura za seminarsko delo in seminarske naloge bo podana na začetku študijskega leta. / Note: Literature of the seminar work will be provided at the beginning of the academic year.