Spol in religije

Spol in religije

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zalta Anja

Vsebina

Predmet obravnava vlogo spola v svetovnih religijah na podlagi zgodovinskega ter socio-kulturnega pristopa. Zgodovinski pregled vloge spola v velikih svetovnih religijah posebno pozornost nameni vlogi ženske: v budizmu (pregled glavnih budističnih naukov, položaja ženske v zgodnjem indijskem budizmu, ženske v mahajanskem in vajrajanskem oz. tantričnem budizmu ter sodobni problemi, s katerimi se srečujejo ženske v budizmu); krščanstvu (ženske v Bibliji, ideal celibata, lik Device Marije, ženske kot duhovnice); hinduizmu (ženske v śruti literaturi – Vede, Brahmane, Aranyake, Upanišade, ženske in miti, podrejenost tradiciji, ženske v bhakti tradiciji, ženske svetnice nekoč in danes, ženske upodobitve Božanstva, ženske v sodobnem hinduizmu, pomen vdove); islamu (vloga ženske pri oblikovanju islama, dve različici pobožnega življenja za ženske v islamu, pravice in dolžnosti žensk po islamskem zakonu Šarii (vprašanje ločitve, dedovanja, zakrivanja, obrezovanja); judovstvu (ženske v Tori in v rabinskem judovstvu: izobrazba, poroka, monogamija in poligamija, družinsko življenje, oblikovanje poročnih zakonov, spolnost in niddah, devištvo, ločitev...); pri sikhih (družinsko življenje, monogamija, zakonska zvestoba, poroka vdov, purdah, detomor ženskih potomcev...); v kitajskih religijah ( spolnost in rodnost, marginalizacija žensk, ženske kot verske funkcionarke, Yin in materinski princip zgodnjega taoizma); v japonskih religijah (budizem in nove religije, družinske in ljudske religije).