Spol in telo

Spol in telo

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica

Predmet Spol in telo bo vseboval naslednje tematske sklope: Biološko in/ali
družbeno telo (medikalizacija (ženskega) telesa);
Družbena/kulturna in diskurzivna konstrukcija telesa (močno telo, šibko telo); Politična/družbena moč in telo (kontrolirana telesa: kaznovanje telesa od klasičnih do sodobnih fizičnih muk, trpinčena telesa (koncentracijska taborišča); Telo in identiteta (telo kot lastna kreacija, diete, fitnes, bodybuilding, lepotna kirurgija); Telo in reprodukcija (nadzorovanje ženskih teles, reproduktivne pravice žensk, kontracepcija, nove reproduktivne tehnologije itd.); Medijske reprezentacije telesa (moda in telo, telo in potrošništvo, reklamna industrija in vizualne (iz)rabe (ženskega) telesa; Pokrivanje in razkrivanje telesa v različnih kulturah in religijah; »Normalno« in hendikepirano telo; Prodajanje telesa (pornografija, prostiticija, trgovina z belim blagom); Bolezni in motnje hranjenja (prenajedanje, anoreksija, bulimija).

Izbrana poglavja iz:
- Sklop »Kultura in telo« v Teorija in praksa 5/2003, str. 799-954.
- C. Shilling, The Body and Social Theory, Sage, London, Thousand Oakes, New Delhi 2003.
- B. S. Turner, The Body and Society, Sage, London, Thousand Oakes, New Delhi, 1996.
- E. Grosz, Volatile Bodies, Toward a Corporeal, Feminism, Indiana University Press, 1994.
- S. Bordo (1995), Unberable Weight: Feminism, Western Culture and teh Body, Berkley, Los Angeles, London, University of California Press.
- S. Castelnuovo & S. R. Guthrie, Feminism and Female Body, Boulder, London, 1998.
- Sylvia K. Blood, Body Work, The Social Construction of Women's Body Image, Routledge, 2005.
- M. Wykes & B. Gunter, The Media & Body Image, Sage, London, Thousand Oakes, New Delhi, 2005.