Sociologija vsakdanjega življenja

Sociologija vsakdanjega življenja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica, prof. dr. Kuhar Roman

Vsebina

V okviru sociologije vsakdanjega življenja obravnavamo tri tematske vsebinske sklope: teoretični uvod v sociologijo vsakdanjega življenja, metodološka vprašanja sociološkega raziskovanja vsakdanjega življenja ter analizi in kritično ovrednotenje konkretnih vidikov vsakdanjega življenja:
I. Teoretski uvod v sociologijo vsakdanjega življenja (Garfinkel, Schutz, Goffman ...)
II. Metodologija raziskovanja vsakdanjega življenja (kvalitativna metodologija /biografije, avtobiografije .../)
III. Konkretne analize vsakdanjega življenja:
- Moški in ženske v vsakdanjem življenju
- Različni življenjski stili
- Čustva in čustvovanje
- Pojmovanje časa
- Pojmovanje prostora: bivanje in stanovanje, potovanja, itd.
- Potrošništvo in konzumpcija v vsakdanjem življenju
- Kulture prehranjevanja
- Druženje in družabnost.