Uvod v filmske študije

Uvod v filmske študije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Polona

Predmet izhaja iz osveščenosti o kompleksnosti filma kot umetnostnega in ekonomskega, kulturnega in družbenega fenomena. Zato za izhodišče jemlje pisan nabor strokovne literature, ki bo študentom omogočila vpogled v večplastnost tega medija in v raznovrstnost temeljnih pristopov filmske vede.
Skozi preplet zgodovinskih okoliščin, industrijske politike, avtorskih angažmajev in umetnostnih premen sledi razvoju filma od začetkov do sodobnosti. Predavanja zaradi tega nujno vključujejo tudi filozofijo in psihologijo umetnosti, osnove filmske estetike ter sodobne sociološke analize post-industrijske družbe.
Soočenju z različnimi teoretskimi možnostmi obravnavanja filma kot kompleksnega sistema kroženja produktov, blaga, idej, dela in kapitala predavanja in seminarji dodajajo tudi konkretne filmske analize.

Izbrana poglavja iz:
- Pascal Bonitzer, Slepo polje (Le champ aveugle), Ljubljana, Studia Humanitatis, 1983.
- David Bordwell in Kristin Thompson, Svetovna zgodovina filma (Film History: An Introduction), tretja
izdaja, Ljubljana, UMco in Slovenska kinoteka, 2009.
- Pam Cook (ur.), Knjiga o filmu (The Cinema Book), ured. slov. izdaje Samo Rugelj, Ljubljana, UMco in
Slovenska kinoteka, 2007.
- Serge Daney, Filmski spisi (Écrits du cinéma), Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2001.
- Gilles Deleuze, Podoba-gibanje (L'image-mouvement), Ljubljana, Studia humanitatis, 1991.
- Bojan Kavcic in Zdenko Vrdlovec, Filmski leksikon, Ljubljana, Modrijan, 1999.
- Toby Miller et al., Global Hollywood 2, London, BFI, 2005.
- Bill Nichols (ur.), Movies and Methods, Vol. II, Berkeley in Los Angeles, University of California Press, 1985.
- David Puttnam, The Undeclared War: The struggle for control of the world's film industry, London, Harper
Collins, 1997.
- Samo Rugelj, Stranpota slovenskega filma: Zapisi o kinematografiji 2000–2007, Ljubljana, UMco, 2007.