Sociologija mladinskih kultur

Sociologija mladinskih kultur

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mencin Marjeta, doc. dr. Smrdelj Rok

Mladi v kontekstu socioloških modelov
- Kulturni obrazci odraščanja – socialno zgodovinske podobe in zgodovina mladosti
- Mladi v precepu odnosov med generacijami
- Diskurzi pri obravnavanju mladih
- Mladi v primežu sistema totalnih ustanov
- Kulturno – sociološke potrebe (ideološki in drugi konteksti)
- Mladi v družbi tveganja: Reakcije mladih in točke tveganja
- Generacijske in stilne (kultne) skupine

Mladi v kontekstu psiholoških modelov
- Konstrukcija realnosti in odnosa do nje
- Identiteta, identifikacijski vzorci, teorija identifikacije
- Regulacija in zlorabljanje užitka
- Psihološke potrebe v ožjem
- Vrednote, moralni razvoj
- Mladi in naloge razvojenga obdobja (sistemski pogled)

Kulturni obrazci vsakdanjega življenja mladih
- Življenjski stili
- Preživljanje prostega časa
- Kulturni obrazci konzumacije pri mladin
- Obstoječi kulturni obrazci zabave in rekreacije za mlade
- Družbena participacija mladih

Alternativa izobraževanju: učenje za življenje (veščine in izkušnje, ki jih mladi uporabljajo za življenje)
- Katalog splošnih znanj in socialnih spretnosti
- Koncept učenja za življenje
- Značilnosti načrtovanja življenjske in poklicne kariere
- Proces formalnega izobraževanja in dileme motiviranosti (za učenje in delo)

K psihopatologiji fenomenov kulture življenja mladih
- Prevladujoče nevroze
- Samomorilnost
Zlorabe
Kriminaliteta med mladimi
Manj vzpodbudno domače okolje
Zasvojenosti
Marginalizacija mladih

Temeljni korpus literature sestavljajo izbrana dela, ki so bila podlaga za nastanek avtorjevih doslej objavljenih monografij in drugih teoretskih prispevkov. (Malopridna mladež med zaščitniki in preganjalci(Ljubljana: *cf, 1999) in Kam z mularijo? (Maribor: Aristej, 2003)). Smith Mark, DevelopingYouthWork, Milton Keynes: Open UniversityPress, 1988. Gillis, John R., Mladina in zgodovina, Šentilj: Aristej: 1999. Johnston, L.; MacDonald, R.; Mason, P.; Ridley, L. and Webster, C. (2000), SnakesandLadders. Young people, transitionsand social exclusion, Bristol: ThePolicyPress.

Ob temeljnih in izbranih primerih zgodovinske sociologije, sistemske teorije, strukturalne analize, pragmatične lingvistike in drugih epistemoloških orodij, so izhodišče individualne zgodbe (mikro biografije), kjer vsaka zase prinaša nove izzive za humanistično misel in nove odprte dileme za njihovo teoretsko refleksijo.
http://www.extension.umn.edu/distribution/youthdevelopment/DA6699.html
http://www.youthwork.com/ywpracgroup.html