Publicistika

Publicistika

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož, doc. dr. Nežmah Bernard

Vsebina

Predmet, v katerem študentke in študentje dobijo uvid prepoznavanje različnih diskurzov publicistike: esej, intervju, glosa, komentar, kritika, reportaža, potopis, polemika idr. Seznani se s postopki argumentacije teksta, z retoričnimi figurami, s predpostavko in podmeno, z različnimi postopki semantične analize teksta, s konceptualno dilemo tujke vs. purizem in s kritiko ideologij množičnih medijev.