Popularne kulture

Popularne kulture

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krečič Žižek Jela, prof. dr. Kuhar Roman

Vsebina

Predmet Popularne kulture se začenja z nizom vsebin, ki fenomen popularne kulture osvetlijo v perspektivi artikuliranja popularnega v evropski kulturni zgodovini. Popularna kultura je kritično obravnavana skozi različne teoretske perspektive – od zgodnjih teorij popularne kulture, frankfurtske šole, marksizma, feminizma, do post-strukturalizma – nato pa jo analiziramo skozi aktualne »formate« popularne kulture – od njenih nastavkov za (brezplodni) užitek do možnosti uporov skozi popularno kulturo.