Pedagoško-andragoški dnevi: Vplivi sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete vabi na Pedagoško-andragoške dneve, ki bodo na Filozofski fakulteti potekali v četrtek, 23. januarja 2020. Letos bo dogodek potekal pod naslovom Vplivi sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje.

Soočamo se z izzivi, ki jih sodobne tehnologije prinašajo na vsa področja življenja, tudi v vzgojo in izobraževanje. Številni projekti »digitalne preobrazbe« in »e-šolstva«  težijo k informatizaciji izobraževalnih dejavnosti, s čimer si sodobne tehnologije vse bolj utirajo pot na različna področja delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov: od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih in starejših.

Procesom uveljavljanja vse bolj sofisticiranih tehnologij se ne moremo izogniti, postali so del učenja in izobraževanja ter vzgoje. To terja kritičen razmislek o tem, kako tehnologija spreminja prakse vzgoje, učenja in izobraževanja ter kako jo lahko najbolje uporabimo za razvoj dobrobiti posameznika ter vključujoče in ustvarjalne skupnosti.

Program

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon