Oddelek za zgodovino

Pomembno obvestilo v zvezi s prijavo na izpite (peto opravljanje)

Spoštovani študenti, spoštovane študentke,

obveščamo vas, da so bile na senatu meseca maja 2023 potrjene spremembe Meril za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje (v nadaljevanju: Merila). Čistopis novih Meril je objavljen na spletni strani, gre pa večinoma za uskladitev s spremembami Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL.

Še posebej bi vas radi opozorili na spremembo 32. člena Meril (člen priložen spodaj, spremembe označene z rdečo), ki med drugim ureja (tudi) peto opravljanje izpita.

Skladno s predlagano in potrjeno spremembo tega člena je rok za oddajo prošnje za peto (zadnje) opravljanje izpita en teden pred objavljenim rokom, na katerem želi študent oziroma študentka opravljati izpit, oziroma do konca meseca julija za izpitne roke, objavljene v mesecu avgustu.

Sprememba je bila predlagana, da bi lahko zagotovili pravočasno izvedbo postopka imenovanja komisij zaradi kolektivnih dopustov v mesecu avgustu.

32. člen (ponavljanje neuspešno opravljenega izpita)

Študent lahko neuspešno opravljeni izpit ponavlja trikrat (skupaj štirikratno opravljanje).

Za peto (zadnje) opravljanje izpita mora študent vložiti prošnjo z obrazložitvijo. Rok za oddajo te prošnje je en teden pred objavljenim izpitnim rokom, na katerem želi študent opravljati izpit, oziroma do konca meseca julija za izpitne rokeobjavljene v mesecu avgustu..

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Romance Languages and Literatures

Change of Office Hours Gemma Maria Santiago Alonso

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Vojko Gorjanc