Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

V petek, 29. septembra 2023, bo od 9. do 17. ure na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete potekal seminar za učitelje zgodovine z naslovom Novosti zgodovinske stroke in zgodovinski viri za pouk zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.  

Tematike in predavatelji/ce: 

  • Slovensko nacionalno gibanje in kolektivne identifikacije v dolgem 19. stoletju – nove perspektive – izr. prof. dr. Rok Stergar, doc. dr. Jernej Kosi,     
  • Zgodovina čustev in viri pri pouku zgodovinedoc. dr. Irena Selišnik,    
  • Določanje okupacijskih meja v Sloveniji leta 1941prof. dr. Božo Repe,    
  • Vpliv okupacijskih meja na Slovenskem v letih 1941 in 1945 kot primer študije obče, slovenske in lokalne zgodovineizr. prof. dr. Peter Mikša,    
  • Ustna zgodovina: metodološka skica za boljšo praksodoc. dr. Urška Strle,      
  • Video produkcija Središča za javno zgodovino in Oddelka za zgodovino FF ULizr. prof. dr. Bojan Balkovec,      
  • Vrednotenje zgodovinskih virov za pouk zgodovine v učilnici, na terenu ali na daljavo – prof. dr. Danijela Trškan.   

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon