Predavanja pri doc. dr. Andražu Ježu

Spoštovane/-ni,

najprej naj vsem zaželim uspešen in miren začetek študijskega leta. Ker je na urniku še nekaj nejasnosti, pišem vsem letošnjim študentom in študentkam. Urnik je še v usklajevanju, zato je moje ime trenutno napisano pri več predmetih, kot jih bom letos izvajal.

Prvim letnikom (eno- in dvopredmetnim) bom v zimskem semestru predaval Uvod v študij slovenske književnosti, in sicer ob torkih od 16.20 do 17.55 v predavalnici 2. Sledil bo seminar za enopredmetnike, ki bo v isti predavalnici trajal do 19.35. Prvič se vidimo v torek, 3. oktobra, tokrat pa bo z nami tudi nova asistentka mag. Ana Rakovec, ki z vajami začne novembra. Do tedaj bomo imeli vaje izjemoma v eni skupini v času seminarja, seminar pa bo (samo oktobra) potekal v ponedeljek od 16.20 do 17.55 v predavalnici 116. Enopredmetniki boste imeli pri asistentki od novembra do konca zimskega semestra tudi vaje iz Slovenske književnosti 19. stoletja. Zadolžitve za oktober vam bo javila v kratkem, pravočasno pa boste obveščeni tudi o točnih terminih vaj od novembra.

Drugim letnikom (tako eno- kot dvopredmetnikom) bom letos v obeh semestrih predaval Slovensko prozo 1900–1950. Srečevali se bomo ob ponedeljkih od 10.30 do 12.05, prvič naslednji teden, torej v ponedeljek, 9. oktobra. Vaj pri Uvodu v literarno teorijo letos ne izvajam; od novembra boste imeli do konca prvega semestra vaje pri novi asistentki mag. Ani Rakovec, oktobrske zadolžitve pa vam bo v kratkem javila nosilka predmeta prof. Urška Perenič. O morebitni spremembi trenutnega torkovega termina boste obveščeni pravočasno.

Literarni magistrski seminar bo tudi letos namenjen digitalni humanistiki, potekal pa bo ob sredah med 9.40 in 11.15. Prvič se dobimo naslednji teden, torej v sredo, 11. oktobra.

Če imate glede izvedbe posameznih predmetov, seminarjev in vaj še kakšno vprašanje, pišite na andraz.jez@ff.uni-lj.si.

Lep pozdrav,

Andraž Jež

 

 

 

 

Predavanja pri doc. dr. Andražu Ježu Andraž Jež

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of Slovene Studies

Change of Office Hours Luka Horjak

Department of Geography

Change of Office Hours Jernej Zupančič

Department of Geography

Change of Office Hours Tajan Trobec