Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo_obvestilo

Obveščam vas, da je Vesna Venišnik Peternelj odsotna, zaradi bolniške. V tem času se študenti prosim obrnite na Mojco Golob: mojca.golob@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1500, zaposleni pa na Renato Kališek: renata.kalisek@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1494.

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Philosophy

Change of Office Hours Ela Taniguchi

International Office, Faculty of Arts

The International Office will be closed

International Office, Faculty of Arts

The International Office will be closed

Department of English

Change of Office Hours Mojca Belak