Oddelek za slovenistiko

Razpored pisnih in ustnih izpitnih rokov pri prof. dr. H. Tivadarju (ustni izpitni rok za rok 23. 1. 2024 ter pisno in ustno 1. 2. 2024)

Zaradi moje bolezni (viroze) so ustni izpiti na januarskem roku odpadli, zato jih bomo opravili v začetku februarja, pridružene februarskemu roku, in sicer po tem razporedu, kot je opisano spodaj pri posameznih predmetih:

Govorna tehnika

USTNO: ponedeljek, 5. 2. 2024, ob 15.00 oz. med govorilnimi urami 

Jezik v gledališču in filmu

USTNO: ponedeljek, 5. 2. 2024, ob 15.30 oz. med govorilnimi urami 

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: 01. 02. 2024 ob 14.00 v predavalnici 2 (Aškerčeva 2)

USTNO:

SLOVENISTI s 1. roka: ponedeljek, 5. 2. 2024 z začetkom ob 9.30 (predvidoma v eni izmed predavalnic, natančen razpored bo objavljen po opravljenem pisnem delu izpita)

SLOVENISTI z 2. roka: torek, 6. 2. 2024 z začetkom ob 9.30 (predvidoma v eni izmed predavalnic, natančen razpored bo objavljen po opravljenem pisnem delu izpita)

LOGOPEDI z 2. roka: petek, 2. 2. 2024, ob 16.00 preko ZOOM-povezave (obvestilo ste prejeli preko ViS-a).

Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil

PISNO: 01. 02. 2024 ob 14.00 v predavalnici 2 (Aškerčeva 2)

USTNO: torek, 6. 2. 2024, ob 12.30 v kabinetu 536 c

Pravorečna in pravopisna norma SKJ

PISNO: 01. 02. 2024 ob 14.00 v predavalnici 2 (Aškerčeva 2)

USTNO: a) torek, 6. 2. 2024, 13.30 v kabinetu 536 c študenti s 1. roka,

b) torek, 6. 2. 2024, ob 14.30 v kabinetu 536 c študenti z 2. roka.

___

Logopedi 3. letnik

Za predmet Transkripcija in analiza govora in Zaznava govora – 3. letnik – bom imel zagovor (izredni študenti) v torek, 6. 2. 2024, ob 15.30 oz. med govorilnimi urami preko ZOOM v februarju. 

Ogled pisnih testov bo na ustnih izpitih oz. v ponedeljek, 5. 2. 2024, ob 13.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2).

POZOR:

Morebitne nenačrtovane spremembe ur ustnih izpitov bom objavljal na tej spletni strani, kot se je žal zgodilo minuli teden zaradi moje bolezni.

Govorilne ure bodo med izpitnim obdobjem ob četrtkih, 12.30 le preko ZOOM-povezave, objavljene na spletni strani FF, z izjemo 8. februarja, ko je praznik in dela prost dan. Vedno pa seveda lahko pridete na konzultacije tudi po ustnih izpitih, ob vnaprejšnjem dogovoru pred tem.

Študentje, ki morajo le oddati seminarsko delo, pridejo ob že dogovorjeni uri oz. izjemoma med izpiti, potrkajo in če je potrebno, tudi nekaj minut počakajo, da se pogovorimo o seminarskem delu.

Prof. dr. Hotimir Tivadar

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin