Oddelek za psihologijo

Začetek predavanj pri prof. Žvelcu

Predavanja pri predmetih Kliničnopsihološka diagnostika in Zdravstvena psihologija se začnejo v ponedeljek, 26. 2. 2024.

Tajništvo Oddelka za psihologijo

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin